Business TV

ID inzerce: PC 00-000-001

Datum vložení inzerce:

Poslední aktualizace inzerce:

Platnost inzerce:

Požadovaná částka:

Potenciálně vybraná částka:

9. 5. 2016

30. 9. 2016 (13:34)

Bez omezení

220.000.000,- CZK

11.073.000,- CZK (0,- EUR)

Co byste měli o Business TV vědět?

Business TV je kompletně připravený projekt ke spuštění. Jedná se o celoplošné digitální vysílání na území České republiky přes vysílač MUX 4 (2,1 MB-SD), a Slovenské republiky přes vysílač MUX 1 (2,1 MB-SD). Dále Business TV bude vysílat satelitně a kabelově (3-4 MB-HD). Business TV má před připravených 48 zaměstnanců na základní pozice pro chod TV.

Protože se jedná o nový projekt na trhu, tak je potřeba naakumulovat 220.000.000,- CZK, které pokryjí provoz televize na dva a půl roku. Je to jednoduché. Prvních 6 měsíců před započetím vysílání se před-natáčí pořady, a společnosti provozující multiplex (vysílače TV signálu) uzavírají smlouvu minimálně na 2 roky. Nejnákladnější položka činí za šíření signálu a zaměstnance. Ale nebojte se. I přes vysoké provozní náklady má TV zajištěny externí příjmy, které vážným zájemcům budou odkryty.

Business TV je zaměřena na životní potřeby lidí, nikoli na vyplnění volného času diváka. Rozdíl mezi naší TV a již funkčních TV na Českém a Slovenském trhu je nejen v programové nabídce, ale i celkové povaze TV. Naše TV je zde pro lidi a jejich pomoc. To znamená, že prostřednictvím naší TV si lidé budou moci vydělat finance. A věřte, že celý proces funguje velmi podobně, jako u této nabídky plynoucí z Crowdfundingu. Lidé budou moct investovat minimálně 1.000,- CZK do námi navrženého projektu a následně každý týden sledovat vlastní investici v TV pořadu, kde budou moct i zasahovat do rozvoje a směru společnosti.

Uvědomujeme si, že naše společnost pomalu upadá do bezmoci díky neustálému proudění negativních informací. Dále společnost pomalu a jistě upadá díky vytvořeným závazkům u finančních institucí, které pro zvýšení klientova životního standardu uváží klienta na desítky let, což se velmi odráží na celé klientově rodině. V dnešní době si vzít hypotéku a pravidelně ji splácet není jednoduché.

My se to pokusíme změnit, ale bez Vás to nezvládneme.


Video pro Vaši představu virtuálního studia v Business TV


Co nabízíme a co požadujeme?

Minimální částka podpory je 1.000,- CZK (40,- EUR). Maximální částka není omezena, avšak, projekt je nastaven na 220.000 investujících lidí. To znamená, že nejen že rozložíme rizika mezi 220.000 lidí, ale zároveň 220.000 lidem pomůžeme zúročit jejich finance. A pokud budete chtít investovat větší částku než je 1.000,- CZK, rozloží se Vaše částka podle koeficientu 1 osoba = 1.000,- CZK. Lze projekt financovat pouze po tisícikorunách, nikoli 1.900 CZK apod. To je nejen z důvodu přehlednosti, ale i následných propočtů na podíly. Ke každé Vámi odeslaných 1.000,- CZK je potřeba 10,- CZK na administrativu. Obsloužit 220.000 lidí činí v nákladech cca 5,5 miliónu korun (náklady na papír-smlouvy, tisk apod.) Tedy odesílá se 1.010,- CZK. Finance zatím neodesíláte, pouze se registrujete s vážným zájmem investovat. V momentě dostatečného naakumulování potenciálních financí Vás vyzveme k úhradě oné částky oproti smluvní dokumentaci.

Protože nelze v dnešní době přijímat k investici takto malé částky, tak jsme celou věc přizpůsobili platným zákonům ČR. Společnost EveryOne s.r.o. je společnost, která je příjemcem Vašich financí a zároveň právnický subjekt, který Vám na Vaše finance poskytne doklad a smlouvu, která zajistí, že v momentě, kdy se naakumuluje zákonem potřebná a minimální částka, tak se založí fond kvalifikovaných investorů. Společnost EveryOne s.r.o. bude Váš Paymaster a subjektem, který bude obhospodařovat jak TV, tak fond kvalifikovaných investorů. Zároveň smlouva, kterou podepíšete, bude hovořit o sdružení společníků, kteří celkem mají 40% obchodní podíl na Business TV. To znamená, že se smluvně vytvořila zákonem přijatelná forma sdružení společníků.

Podíly na zisku (dividendy) obdržíte každý rok, po prvních dvou letech vysílání, kde se rozdělí mezi vás 40% zisků. Maximální zhodnocení Vašich vkladů bude po dobu 8 let. Ale nebojte se. V průběhu vysílání TV bude daleko větší nabídka projektů, do kterých budete moct investovat. Předpokládaný minimální zisk, a věřte, že jen minimální, kde maxima mohou být několika násobně vyšší, činí ročně cca 1.500,- CZK. A víte jak je to možné?

Jak pro Vás vygenerujeme zisk?

Protože Business TV zatím není v provozu, tak nemůžeme mediálně otevírat know-how, které by si jiné TV mohli přivlastnit, ale pokud přijmeme fakt, že 220.000 lidí pravidelně sleduje naši TV, tedy minimálních 220.000 drobných investorů, tak sami vytváří sledovanost naší TV. A čím vyšší a delší sledovanost naší TV, tím větší finance za prodej reklamního času. To znamená, že čím více a déle budete naši TV sledovat, tím více si vyděláte financí. Od toho je Peoplemetrové měření od ATO, které změří kolik lidí v daný moment sledovalo naší televizi, a ve kterém čase. Předpokládáme u sedmi námi navržených projektů k investici minimálně 600-800 tisíc lidí sledující naši TV, jen proto, aby si vydělali větší finance. A cca 600-800 tisíc diváků sledující naši TV je cca 150-600 tisíc za 1 reklamní spot o délce cca 30 vteřin. A abychom nebyli pro někoho jen u nudných pořadů zaměřených na obchod, tak jsme připravili nemálo programů, které osloví diváky od 16-ti let až 65 let. Spousta zajímavých dokumentů, zajímavé večerní zpravodajství, ale i raní show a spousta zábavných soutěží a reality show. Již dnes vlastníme know-how na 4 reality show, které převezmou jiné TV, a které přes společnost Endemol Shine Group zaplatí nemalé finance za licence k vysílání. Vše z obchodního prostředí. Tedy je již zřejmé, že uvedená částka určená na Váš zisk je pouze částka z prodeje reklamního času a není započítána částka za prodej licencí na vysílání našich pořadů, a jiných know-how, které Vám v případě vážného zájmu určitě rozkryjeme.

Určitě chceme působit i na mladou generaci ve správném vystupování, stolování apod. A věřte, že nápady překypujeme. Nyní vše záleží na Vás, abyste se rozhodli, zda chcete částečně vlastnit TV a zároveň sledováním TV vydělávat finance. 220.000 lidí není malé množství, ale díky Vám a Vašemu aktivnímu doporučení sousedům, známým a zbytku Vaší rodiny se celá částka dá zajistit do maximálních 3 měsíců. Důležitá informace pro Vás je, že finance nikam neodesíláte. Pouze Vás zaregistrujeme jako potenciální investory do projektu Business TV, případně jako osoby, které budou investovat do projektu Business TV a v určitém okamžiku, až bude naakumulován dostatek financujících lidí, tak Vás vyzveme k oné úhradě Vámi dané finanční částky, kde vše podložíme smluvní dokumentací, která Vám ošetří Vaší investici. Vyzveme Vás až v momentě 100% naakumulovaných požadovaných financí na realizaci projektu.

Nyní je to pouze na Vašem rozhodnutí.

Smlouva bude k dispozici 15. 11. 2016

Mám vážný zájem investovat do projektu Business TV

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

Byl (-a) jsem seznámen (-a) se situací, že mnou navržená finanční částka do projektu Business TV se odesílá až v momentě, kdy bude společností EveryOne s.r.o. naakumulováno dostatečné množství financujících lidí, a to oproti smluvní dokumentaci. Pouhým vypsáním níže uvedeného formuláře mi nevzniká povinnost mnou navrženou finanční částku uhradit, avšak mám vážný zájem mnou navrženou finanční částku investovat, což učiním až v momentě, kdy mě společnost EveryOne s.r.o. k tomuto kroku vyzve. Beru na vědomí, že společnost EveryOne mě vyzve k úhradě mnou navržené finanční částky až v momentě 100% naakumulované finanční částky potřebné k investici, což mi dává jistotu, že mé finance nebudou zneužity a budou reálně použity na realizaci projektu.