Ceník služeb

Počáteční konzultace

Neparazitujeme na lidech. Snažíme se pomáhat a měnit svět.

0 Kč

Přípravné práce při ochraně movitého majetku

Jednorázová platba při objednávce služeb. Věřte, že je s tím hodně práce. 

První paušální částku hradíte až 3 měsíc od podpisu objednávky služeb.

500 Kč

Právní ochrana movitých věcí

Částka je garantovaná po celou dobu platnosti smlouvy.

měsíční paušál 150 Kč

Výměna, přidání nových movitých věcí

Vše je hrazeno z měsíčního paušálu.

0 Kč

Zastupování před exekutory a soudy

Vše je hrazeno z měsíčního paušálu. 

0 Kč

Za doporučení klienta

Každý měsíc odečteme částku z Vašeho paušálu.

měsíčně odečteno -50 Kč

My za 150 korun měsíčně zajistíme: 

 1. Doklady vlastnictví na jméno ke každé položce, kterou budete chtít ošetřit. (Tím doložíte exekutorovi jasné vlastnictví veškerého movitého majetku na jméno, což je ze zákona jediné nejefektivnější právo a nejúčinnější obrana kterou máte).
 2. Automaticky převezmeme jednání před exekutory a soudy. (Tím nebudete muset čelit bezpráví a bezmoci. Budete ušetřeni nejistotě, a případným výdajům na soudní pře).
 3. Přidání a odebrání nové, či použité movité věci je automaticky započteno v měsíčním paušálu.
 4. Částku  150 korun měsíčně, garantujeme po celou dobu smluvního vztahu. (Uvědomujeme si, že hodnota dnešních 150 korun, může být za 5 let úplně jiná díky rostoucím mzdám a cenám na trhu. Přesto jsme se rozhodli tuto symbolickou částku garantovat po celou dobu smluvního vztahu. Neděláme to pro zisk, ale pro celospolečenskou změnu, která bez Vás nemůže nastat).

A jak funguje odečítání 50 korun měsíčně za doporučení klienta?

Je to velmi snadné. Stačí s námi uzavřít smlouvu o ochraně movitého majetku a následně se o nás zmínit rodině nebo svým známým. Pokud s námi uzavřou smlouvu o ochraně majetku, budeme Vám z měsíčního paušálu odečítat každý měsíc 50 korun, a to po celou dobu platnosti smlouvy osoby, kterou jste doporučili. Pokud doporučíte 3 klienty, budete mít měsíční paušál plně ZDARMA. Pokud doporučíte více jak 3 klienty, tak nejenže budete mít měsíční paušál zdarma, ale my Vám za každého navíc zaplatíme 50 korun měsíčně, které Vám budeme zasílat každý měsíc, a to po celou dobu platnosti jejich nebo Vaší smlouvy. 

Abyste pochopili, proč to máme takto nastavené. Dlouhodobě bojujeme o změnu exekutorského zákona a řádu. Bohužel bez úspěchu. Stát nemá zájem cokoli měnit, kde o důvodech můžeme jen spekulovat. Jakoby státu vyhovoval systém, který je schopen legálně okrádat poctivý a nedlužící lid, který nedobrovolně zaplatí svým majetkem dluh svého příbuzného nebo známého. Podle nás se jedná o legální vyvlastňování majetku. Proto potřebujeme vytvořit obrovské portfolio klientů, díky kterému onu změnu budeme schopni do budoucna prosadit. Nám jde o změnu celého exekučního zákona, a spousta dalších společenských hodnot, které se zdají být v pořádku, ale nejsou.

Více informací o našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.treti-cesta.cz

Pro Vaši jasnou představu, jak to celé s ochranou movitého majetku funguje:

 1. Kontaktujete nás prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo jiného média, kde si dohodneme osobní schůzku.
 2. Na schůzce Vám sdělíme veškeré postupy a nastavení při ochraně Vašeho majetku.
 3. Následně podepisujete objednávkový formulář (objednávka služeb), který spouští celý proces ochrany Vašeho movitého majetku. Po podpisu do 5 -ti dnů hradíte na účet naší společnosti 500,- Kč. Jedná se o jednorázovou platbu. My ještě týž den, kdy podepisujete objednávku služeb sepisujeme a vytváříme evidenci Vašeho movitého majetku, který chcete ošetřit.
 4. Od třetího dne do maximálně 14 -ti dnů po podpisu objednávky služeb (dle vytíženosti), máme vytvořené veškeré podklady zajišťující ochranu Vašeho movitého majetku, kde po podpisu oněch smluv, které budou úředně ověřené máte jistotu, že o svůj těžce nabytý majetek nikdy nepřijdete.
 5. První pravidelnou měsíční platbu hradíte až následný měsíc po celém měsíci. (Pokud podepíšete objednávku služeb v měsíci Leden, první měsíční platbu ve výši 150 korun, hradíte až v měsíci Březen. Tedy: třetí měsíc od podpisu objednávky služeb).
 6. Zrušit smlouvu můžete kdykoli bez udání jakéhokoli důvodu. Tak stejně můžete přidat či odebrat jakoukoli movitou věc ze soupisu.

Máte o naše služby zájem ?

Spousta lidí si může říct, že se jich exekuce netýkají. Možná si řeknou, že je to zbytečný výdaj z rodinného rozpočtu. Ale my budoucnost neznáme. Umíme ji pouze ovlivnit. My nevíme, který exekutor koho a kdy navštíví. Co víme přesně, tak momentální znění exekučního zákona umožňuje všem exekutorům sáhnout na majetek lidí, kteří nikomu nic nedluží. A pokud se rozhodne kdokoli tento fakt ignorovat, jedná  se pouze o jeho osobní rozhodnutí.

Avšak i my musíme uznat, že ne každý exekutor přistupuje k exekucím tak, jak zde popisujeme. On může takto postupovat, ale nemusí. A protože žijeme v době, kde se stále více rozvíjí trend parazitování každého na každém, tak nechceme nic ponechávat na pouhé náhodě. Pokud umožňuje zákon zbohatnout na majetku cizích lidí, tak nám řekněte, kdo toho nevyužije, kord když je to jeho pracovní náplň. Stát garantuje exekutorům 100% součinnost. Nám stát negarantuje vůbec nic?

Umíme ovlivnit budoucnost ve Váš prospěch. Nyní za 150 korun měsíčně, máte jistotu, že o svůj majetek nepřijdete. Je to Vaše osobní pojistka pro klidnější budoucnost. To je daleko více než čelit exekutorům, díky kterým budete muset platit desítky tisíc korun advokátům, za nejistotu vrácení Vašeho majetku, protože na ochranu Vašeho majetku bude již příliš pozdě, a půjde tedy jen o udržení zabaveného majetku. Následně je i reálné, že nebudete mít ani majetek, ani naspořené peníze, protože platit náklady soudu a náklady protistrany není o malých penězích. A proč by měl být Váš boj s exekutory a soudy prohraný? Abyste vyhráli, musíte doložit, že zabavený majetek je ve Vašem výlučném vlastnictví. To doložíte u každé zabavené položky jen tak, že máte doklad znějící na Vaše jméno. To vlastně nikdo nemá, s výjimkou některých produktů.

Momentální pravidla exekuce v praxi převedená do hovorové češtiny:

Exekutor musí vyčerpat veškeré lehčí možnosti exekuce (méně invazivní prostředky), než se rozhodne pro mobiliární exekuci. V praxi to funguje tak, že exekutor dlužníkovi nastaví splátkový kalendář, nebo nastaví srážky ze mzdy. Týden na to může jít zabavovat majetek, a to i přes to, že dlužník řádně splácí, nebo mu je částka strhávána z platu. To mu umožňuje opět zákon, který říká, že při vymáhání je exekutor POVINEN postupovat rychle a účelně. (§46 odst. 1 - 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)).

 • Pokud není, co dlužníkovi zabavit, a to z důvodu, že již proběhla mobiliární exekuce, nebo se dlužník dlouhodobě vyhýbá exekučnímu řízení, nebo si evidentně žije ve viditelné chudobě, využije exekutor další možnosti exekučního zákona a půjde po majetku lidí v příbuzenském vztahu, kteří nic nedluží. Exekutoři si o každém dlužníkovi myslí, že dlužník nic nevlastní jen proto, že veškerý svůj majetek převedl na jinou osobu, a přitom si sám žije bohémským životem, čímž se účelně vyhýbá splácení dluhů. (Například: pracuje na černo). K tomu, aby navštívil rodinné příbuzné postačí pouhé podezření o pobytu/výskytu dlužníka, což většinou sama prokazuje: doručovací pošta, trvalé bydliště, nahlášené vozidlo, nahlášené koncesionářské poplatky, nahlášený svoz odpadu nebo jiné energie, nahlášená nemocenská u lékaře, nahlášená firma, nebo provázaná funkce ve firmě, nahlášený na adrese: internet, telefon, pojištění, apod. Dokonce postačí i udání sousedů, ex-manželky, ex-přítelkyně, bratra, sestry, známých a sousedů.
Určitě nechcete riskovat, že o vlastní majetek přijdete. My Vám efektivně pomůžeme.