Levná Domácnost

Investice do Vaší úspory...

nabídka Levná Domácnost

Prodej a pronájem movitých věcí pro fyzické osoby. (Připravujeme službu pro právnické osoby).

0

TV, Audio & Video

0

Drobná elektronika a PC

0

Nábytek

0

Venkovní technika a nářadí

0

Bílá a doplňková technika

0

Dekorace

0

Sport a volný čas

0

Jak to celé funguje?

    Zajistit si nájem věcí movitých je absolutně jednoduchý. Můžete si najmout věc jednu, nebo také věcí sto, což je maximum na jednu rodinu. Movité věci můžete vybírat podle jednotlivých kategorií od nábytku, elektroniky, věcí pro sport a volný čas až po dekorace. U každého typu věcí movitých budete mít maximální počet kusů k odběru, které lze odebrat.

    Například: 2x Televize, 5x kytka v květináči, 1x rychlovarná konvice apod. Vybírat můžete pouze z věcí, které naleznete na našich webových stránkách. Pokud na webových stránkách nenaleznete konkrétní movitou věc, tak stačí učinit poptávku a my se pokusíme movitou věc zajistit. Poptávku může učinit pouze stávající klient se stávající nájemní smlouvou. Movité věci se dají různě měnit, navyšovat i snižovat.

Jaké jsou podmínky nájmu?

  Podmínky jsou velmi jednoduché.

Nájemní smlouvu lze uzavřít na 24, 60, 84 a 120 měsíců.

Produkty lze libovolně, rozšiřovat, snižovat. Měnit produkty lze minimálně po 24 měsících řádné úhrady služeb, nebo dle druhu nájemní věci. V případě poruchy, která vyvstala opotřebením, nebo únavou součástek, bude věc nahrazena, nebo opravena. Pokud movitou věc zničí klient, musí sjednat náhradu, nebo opravu. Movité věci lze odkoupit do osobního vlastnictví po minimálních 24 měsících řádné úhrady nájemného, nebo do 30 -ti dnů od ukončení nájemní smlouvy. Cena za každou movitou věc je individuální. Vždy se vychází z kupní ceny, za kterou byla movitá věc pořízena. Při odkupu se zohledňuje amortizace použitých věcí a dlouhodobost nájemního vztahu.

V případě neplacení nájemného po dobu delší jak 30 kalendářních dnů, lze smlouvu bezdůvodně vypovědět. Po neplacení nájemného po dobu delší jak 90 dnů se smlouva ukončuje automaticky.

Proč službu nájmu využívat?

   Služba nájem věcí movitých je ideálním řešením pro vlastníky nemovitostí, kteří pronajímají vlastní nemovitost, která je vybavená. Vlastník nemovitosti má jistotu, že o vlastní majetek na základě negativní historie nájemce nepřijde.

   Služba nájem věcí movitých je ideálním řešením pro osoby, které nemají přebytek financí na koupi vlastního vybavení. Díky službě nájmu věcí movitých jsou rodiny schopny rozložit rodinný rozpočet do jiných směrů, které rodina chce nebo potřebuje využívat.

   Služba nájem věcí movitých je ideální pro osoby, které potřebují zázemí. Jak pro výchovu dětí, tak pro běžné užívání.

  Je potřeba si uvědomit, že je spousta výhod proč službu nájem věcí movitých využívat. Úspora peněz, lepší životní standard a život bez stresu, (kde člověk nelpí na materialistické stránce mít lepší věci, než má můj soused). To je pouze malý ukazatel výhod. Nejzásadnější důvodem je nezáviděníhodná situace více jak 800 tisíc lidí po celé ČR, kteří se svým jednáním, ale i cizím dostali do situací, kterou řídí exekutoři. Díky naší službě se již nikdo nemusí obávat návštěvy exekutora. Avšak to neznamená, že chceme dlužníky podporovat ve vyhýbání se zaplacení dluhů. Ne. Díky naší službě má každý dlužník možnost se opětovně postavit na vlastní nohy a vyřešit postupně dluhy jednou pro vždy.

Prodej věcí movitých

U všech věcí existuje možnost odkupu nájemních věcí, nebo samostatného přímého prodeje konkrétních věcí bez nájemního vztahu. Pro více informací o prodeji věcí nás kontaktujte.

Kolik služba nájmu stojí?

   Běžná cena nájmu věcí movitých je stanovena podle počtu najatých věcí. Cenové zvýhodnění je určeno pouze pro tyto klienty:

a) Matky a muži s dětmi žijící v azylových domech

b) Matky a muži na mateřské dovolené

c) Matky a muži s dětmi v tísni

d) Rodiny žijící s dětmi i bez dětí na ubytovnách

e) Lidé pobírající hmotnou nouzi

f) Lidé pobírající starobní důchod

g) Lidé v insolvenci

h) Lidé po exekuci majetku

i) Lidé z výkonu trestu odnětí svobody*

j) Děti z dětských domovů**

*Pouze po doložení nájemní smlouvy a smlouvy o zaměstnání, **pouze u dětí, které dovršili 18 let a nemají rodiče


   Je třeba si uvědomit, že i plná cena bez cenového zvýhodnění je finančně dostupná pro každou rodinu, kde se nezatěžuje rodinný rozpočet.

Není v našem úmyslu někoho finančně zatěžovat, nebo na někom parazitovat. V České republice je zhruba 20% lidí na pokraji chudoby a nám není lhostejný osud těchto lidí.

   O tyto lidi by se měl především postarat sám Český Stát, ale ten nemá zájem. Ba naopak, nabízí lidem taková řešení, která lidem vezmou nejen sebevědomí, ale i lidskou důstojnost. Například pro lidi, kteří přišli o svá bydlení (mimo živelné pohromy) nabízí možnost ubytování v Azylovém domě. A věřte, že Azylový dům je jedna z těch lepších variant, které Stát vytvořil pro občany, kteří se dostali do nezáviděníhodné situace.